Effectief Doneren

Hoe kun je het meeste goed doen met je geld? In Effectief Doneren interview ik, Brendan Hadden, verschillende experts over de belangrijkste thema’s in de goede doelen sector. Waar kun je als donateur nou echt een verschil maken? En welke organisaties doen dat het best? Effectief Doneren is gemaakt in samenwerking met de website DoneerEffectief.nl. Het doel van Doneer Effectief is om mensen te helpen bewuster na te denken over hoe ze een goed doel kiezen. Dat doen we door goede doelen te onderzoeken en te vergelijken op basis van hun impact; een aanpak die zijn oorsprong heeft in het effectief altruïsme van (o.a.) Peter Singer. Voor meer informatie kun je naar www.doneereffectief.nl gaan. Voor vragen over de podcast kun je mailen naar podcast@doneereffectief.nl.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Thursday Mar 24, 2022

Welkom bij Effectief Doneren, de podcast. In deze introductie vertel ik je kort wat je van deze podcast kunt verwachten en wat ik er mee hoop te bereiken. Veel luisterplezier! Deze podcast is een samenwerking met de website www.DoneerEffectief.nl.

Wednesday Mar 30, 2022

Gast: Andrea de Wildt   Andrea de Wildt heeft als missie om te zorgen dat mensen die iets met hun donatie willen bereiken daar ook advies over kunnen krijgen. Als medisch specialist was Andrea gewend om haar keuzes op wetenschappelijk onderzoek te baseren, en na haar pensioen is ze die ervaring gaan toepassen op de filantropie. Het resultaat is Doneer Effectief, een website waar je terecht kan voor informatie en advies over wat de meest effectieve goede doelen zijn, en hoe je je donatie het best kan opzetten.    Omdat ik deze podcast met de steun van Doneer Effectief maak, kan ik me geen betere eerste gast bedenken dan Andrea. We hebben het in deze aflevering over waarom het belangrijk is dat mensen meer weten over waar ze aan geven, en wat effectief altruïsme inhoudt. Maar we hebben het ook over de thema’s en organisaties die Doneer Effectief aanbeveelt, en waarom deze volgens Andrea belangrijk zijn. Tot slot geeft Andrea nog wat advies voor de beginnende donateur. Voor meer informatie kun je naar www.doneereffectief.nl gaan of mailen naar podcast@doneereffectief.nl. Veel plezier met de aflevering!   Links bij deze aflevering: GiveWell Peter Singer Founders Pledge   Muziek van Pixabay

Wednesday Mar 30, 2022

Gast: Maarten Boudry Waar denk jij aan bij vooruitgang? Misschien denk je aan technologische innovatie, of groeiende welvaart, of een bevolking die steeds ouder en gezonder wordt. Maar steeds meer mensen denken tegenwoordig bij het woord ‘vooruitgang’ ook aan de opwarming van de aarde, of alsmaar groeiende ongelijkheid, of de aftakeling van de natuur. Vooruitgang en groei zijn controversiëler dan ooit. En dat stelt ons voor een dilemma. Is het mogelijk om economische groei te stoppen, en de welvaart wat eerlijker te verdelen, om de planeet leefbaar te houden? Of moeten we juist blijven groeien, blijven inzetten op innovatie, zodat we straks iedereen een welvarend leven kunnen geven? Te gast deze aflevering is Maarten Boudry, een filosoof van de Universiteit Gent die met twee voeten in het kamp van de vooruitgangsdenkers staat. In zijn boek uit 2021, met de provocerende titel Waarom ons klimaat niet naar de knoppen gaat, argumenteert hij dat het immoreel zou zijn om mensen in arme landen die groei te ontzeggen. In de introductie van deze podcastreeks zei ik al dat om effectief te doneren je een beetje optimistisch moet zijn. En hoewel je zult horen dat hij wat terughoudend is om zichzelf een optimist te noemen, denk ik dat het vooruitgangsdenken en effectief doneren een bepaald soort optimisme delen. In de kern gaat het namelijk om het idee dat door wetenschappelijk te werk te gaan het mogelijk is de wereld beter te maken voor iedereen, en dat de ene persoon z’n geluk niet ten koste hoeft te gaan van dat van een ander. Mijn hoop met deze aflevering is dat jullie als luisteraars een beetje besmet worden met deze bijzondere vorm van optimisme. Maarten en ik hebben het onder andere over vooruitgang en optimisme, de uitdagingen van klimaatverandering, en over de rol van donateurs en waarom Maarten het effectief altruïsme graag steunt. Voor meer informatie kun je naar www.doneereffectief.nl gaan of mailen naar podcast@doneereffectief.nl. Veel plezier met de aflevering!   Links:   Muziek van Pixabay

Friday Apr 01, 2022

Gast: Magnolia Tovar In deze aflevering praat ik met Magnolia Tovar. Magnolia is Zero Carbon Fuels Policy Director bij Clean Air Task Force. En we gaan het in deze aflevering hebben over wat Clean Air Task Force doet. Clean Air Task Force is namelijk precies het soort organisatie dat door heeft hoe je met de juiste kennis en de juiste aanpak een enorme impact kan hebben.  De resultaten spreken voor zich. In hun onderzoek naar klimaatgerichte goede doelen rekende Founders Pledge uit dat Clean Air Task Force voor elke 100 dollar die ze hebben gekregen 79 ton CO2 uitstoot heeft voorkomen. Nou zegt Founders Pledge er natuurlijk ook bij dat dit een schatting is, maar laten we dat getal even in perspectief plaatsen. Een trans-atlantische vlucht resulteert in 1.6 ton CO2 uitstoot. Een jaar lang vegan leven? 0,4 ton CO2. En alles bij elkaar is de gemiddelde Nederlander per jaar verantwoordelijk voor 9 ton CO2 in de lucht. Voor meer informatie kun je naar www.doneereffectief.nl gaan of mailen naar podcast@doneereffectief.nl. Veel plezier met de aflevering!   Links: Clean Air Task Force Founders Pledge rapport over klimaat en leefstijl Founders Pledge rapport over impact van CATF   Muziek van Pixabay

Friday Apr 01, 2022

Gast: Niels Kattenberg We geven allemaal het liefst aan een doel waar we iets mee hebben. Als je een leraar bent geef je waarschijnlijk het liefst aan een project dat onderwijs verbetert, en als je elk weekend op zoek naar vogels gaat ben je vast ook lid van de vogelbescherming. Persoonlijk vind ik een van de moeilijkste vragen in de filantropie dan ook, welke rol je dat gevoel van betrokkenheid bij een doel laat spelen bij je donaties.  Aan de ene kant lijkt deze aanpak namelijk haaks te staan op het idee van effectief doneren, waarbij de impact van je donatie voor de ontvanger juist centraal staat. Anderzijds kan een gevoel van betrokkenheid bij een doel enorm motiverend zijn, en misschien zelfs je uiteindelijke impact vergroten omdat je simpelweg gaat geven.  Om me te helpen die vraag te beantwoorden heb ik Niels Kattenberg uitgenodigd. Niels is Charity Manager bij de Rabobank en adviseert grote gevers bij het maken van donaties. We hebben het in dit gesprek onder andere over hoe Nederlanders filantropie benaderen, hoe het effectief altruïsme Niels z’n werk heeft beïnvloedt, en hoe je betrokkenheid een positieve rol kan laten spelen bij het geven aan goede doelen. Tot slot vertelt Niels nog over een nieuwe ontwikkeling in de filantropie: geefkringen. Voor meer informatie kun je naar www.doneereffectief.nl gaan of mailen naar podcast@doneereffectief.nl. Veel plezier met de aflevering!   NB: Niels noemt ergens in de aflevering dat Nederlanders 6,7 miljard euro per jaar doneren, en merkte achteraf op dat dat cijfer niet klopte. Het correcte bedrag is 5,7 miljard.   Links: Niels Kattenberg: Is simpelweg goed doen, goed genoeg?   Muziek van Pixabay  

Friday Apr 22, 2022

Gast: Paul Smeets In tegenstelling tot bedrijven gaan goede doelen zelden failliet. De meeste goede doelen zitten eigenlijk permanent in een situatie die meer op de “start-up fase” van een bedrijf lijkt: het enige dat telt is of ze een plan hebben dat mensen aanspreekt, en ze verantwoording kunnen afleggen voor het geld dat ze ontvangen. Begrijp me niet verkeerd, ik wil zeker niet zeggen dat goede doelen en bedrijven hetzelfde zijn, of hetzelfde moeten worden behandeld. Maar er is wel een keerzijde. Omdat we voor goede doelen geen harde terugkoppeling in de vorm van winst of verlies krijgen, gaan we vaak toch op onze intuïtie af als we ze beoordelen. En als ik iets van deze aflevering heb geleerd is het dat onze intuïtie niet tegen die taak opgewassen is. Te gast is Paul Smeets. Paul is hoogleraar filantropie en sustainable finance aan de Universiteit Maastricht en doet onderzoek naar de effectiviteit van goede doelen, ofwel hun impact. Paul legt niet alleen heel helder uit hoe je impact moet meten, maar ook waarom het werk van goede doelen zo moeilijk is, en waarom we ze dus ook de kans moeten geven om te falen, zolang ze kunnen laten zien dat ze daar iets van leren. Voor meer informatie kun je naar www.doneereffectief.nl gaan of mailen naar podcast@doneereffectief.nl.   Veel plezier met de aflevering!   Links: NOS - Start-up beginnen? Maar 1 op de 10 wordt een succes Impact Challenge Simavi Forbes - The Rise and Fall Of The Buy-One-Give-One Model At TOMS   Muziek van Pixabay

Thursday May 05, 2022

Gast: Jan Willem Bolderdijk   Iedereen heeft bewondering voor een anonieme filantroop. We vinden namelijk dat je goede daden puur uit altruïsme moet doen, en niet voor de erkenning. En we storen ons aan het tegendeel. De moraalridder. De deugmens. Het heilig boontje. We kunnen ons flink opwinden over iemand die constant te koop loopt met hun goede gedrag. Maar waarom vinden we die persoon zo irritant?    Als iemand die een podcast maakt over geld weggeven, is het een vraag waar ik toch af en toe tegenaan loop. Er is namelijk een probleem met onze verering van stille goeddoeners, want als niemand van elkaar weet dat ze goede dingen doen kan het op sociaal vlak nooit de norm worden. De vraag die ik dus wil beantwoorden is: hoe kun je anderen inspireren effectief geld weg te geven, zonder aan de kant te worden gezet als een vervelende predikant?   Om me hiermee te helpen heb ik Jan Willem Bolderdijk uitgenodigd. Jan Willem is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, en is geïnteresseerd in hoe mensen morele beslissingen maken. We hebben het in dit gesprek onder andere over wat hij het ‘heilig boontje effect’ noemt, waarbij mensen een negatieve reactie hebben als ze worden geconfronteerd met iemand die iets goeds doet. Jan Willem vertelt ook wat die negatieve reactie voor jou betekent, als je iemand wil overtuigen van je doel. Want misschien is het niet eens zo erg als iemand even in de verdediging schiet. Tot slot hebben we het nog over de toekomst van het effectief altruïsme, en heb ik het met Jan Willem over de uitdagingen voor de beweging bij het verspreiden van haar boodschap.   Voor meer informatie kun je naar www.doneereffectief.nl gaan of mailen naar podcast@doneereffectief.nl.   Veel plezier met de aflevering!   Links: Het onderzoek van Berman et al. over subjectiviteit bij doneren Meer over Jan Willems onderzoek   Muziek van Pixabay  

Thursday May 19, 2022

Gast: Tobias Leenaert   Wie telt er mee in de filantropie? Een groeiende groep effectieve donateurs vraagt zich af waarom filantropie vaak alleen over mensen gaat. Dus vandaag hebben we het over dierenwelzijn. Want als je concludeert dat dieren ook pijn, verdriet, geluk en blijdschap kunnen ervaren, wordt het heel moeilijk vast te houden aan het idee dat je met je donaties alleen menselijk geluk moet verbeteren. De volgende vraag wordt dan hoe zwaar je de belangen van dieren precies moet afwegen tegenover die van mensen. Een behulpzaam idee is dat van de morele cirkel. Iedereen staat in het midden van hun eigen morele cirkel. Vlak naast ons staan onze familie en vrienden. Dan heb je andere bekenden, en voor sommigen misschien nog een huisdier. En uiteindelijk is de morele cirkel waar we de grens trekken wie er voor ons toe doen: de mensen of dieren van wie we erkennen dat hun belangen even zwaar wegen als onze eigen belangen. Te gast deze aflevering is iemand die zijn hele carrière heeft ingezet voor dierenwelzijn en het uitbreiden van onze morele cirkel: Tobias Leenaert. Tobias is de schrijver van het boek How to create a vegan world en mede-oprichter van ProVeg. Tobias vertelt in deze aflevering waarom dierenwelzijn een bijzonder effectief thema is voor donateurs die levens willen verbeteren, en wat de beste manieren zijn om dat te doen.  Voor meer informatie kun je naar www.doneereffectief.nl gaan of mailen naar podcast@doneereffectief.nl.   Veel plezier met de aflevering!   Links: 📚 How to create a vegan world door Tobias Leenaert  🌿 ProVeg 🐔 ACE 🥦 Good Food Institute 🐒 Wild Animal Initiative 🎤 Ricky Gervais is vegan! 📚 Verweven leven door Merlin Sheldrake   Muziek van Pixabay

Wednesday Jun 08, 2022

Gast: Sjir Hoeijmakers   In 2015 werd Sophie Howe in Wales aangewezen als de eerste ‘future generations commissioner’. Het is haar baan, kortgezegd, om op te komen voor de belangen van toekomstige generaties.  En het idee dat toekomstige generaties vertegenwoordigd moeten worden is ook in de filantropie aan populariteit aan het winnen. Steeds meer mensen binnen het effectief altruïsme zeggen dat om het meeste impact te hebben we op veel langere termijn moeten gaan nadenken over waar we ons geld aan geven.  Maar deze opvatting, die ‘longtermism’ wordt genoemd, kan nogal lastig zijn om snel duidelijk te maken. Hoe kun je bijvoorbeeld de impact van je donatie aan iets wat pas over honderd jaar effect heeft vergelijken met de impact van een malarianetje nu?  Om me hierbij te helpen ga ik in de aflevering van vandaag in gesprek met Sjir Hoeijmakers. Sjir is een researcher bij Founders Pledge, een organisatie die ondernemers die een deel van hun opbrengsten willen doneren helpt zoveel mogelijk impact te maken. Sjir heeft de laatste tijd veel gewerkt aan longtermist projecten, en legt mooi uit hoe en waarom we op een concrete manier impact kunnen hebben op die lange termijn toekomst. Verder was ik benieuwd naar een van Sjirs laatste projecten, het Patient Philanthropy Fund. Dit is een fonds dat geld niet gelijk besteed, maar eerst investeert en laat groeien, zodat er in de toekomst een groter bedrag kan worden ingezet op een moment waarop het meer impact kan hebben.  Aan het einde van het gesprek hebben we het nog even over hoe je naast doneren ook met je carrière impact kan hebben. Ik wou hier graag van Sjir over horen, want Sjir heeft nogal een interessant CV. We hebben het hier over iemand die op zijn vierentwintigste een crowdfunding campagne heeft opgezet zodat hij zich twee jaar kon inzetten voor het basisinkomen in Nederland. Ik was dus heel benieuwd naar wat voor tips hij heeft voor mensen die hun carrière willen inzetten om de wereld een beetje beter te maken. Voor meer informatie kun je naar www.doneereffectief.nl gaan of mailen naar brendan@doneereffectief.nl. Veel plezier met de aflevering!   Links: How to give future humans a voice in government, Vox The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity, Toby Ord Would you donate to a charity that won’t pay out for centuries?, Vox The Patient Philanthropy Project, Founders Pledge Founders Pledge Effectief Altruïsme Nederland   Muziek van Pixabay

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean